Tło Mazowsze

Kozienicki Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę

Koziniecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku dla zachowania, ochrony lokalnego krajobrazu przyrodniczo- geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej wraz z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem terenu. Po znacznym powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje ogółem 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0